DUYURULAR

22.08.2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi Verecek Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesine İlişkin Duyuru
21.08.2017
Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı ile Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın birlikte organize ettiği Arabuluculuk Büro Personellerine Yönelik Oryantasyon Eğitimi 21-24 Ağustos tarihlerinde Rize Personel Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir.
21.08.2017
İcra Kâtipleri Arasından Yapılacak İcra Müdür Yardımcılığı Geçiş Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
18.08.2017
950 Kişilik Kadro İçin 24 Aralık 2017 Tarihinde Yapılması Planlanan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına İlişkin Duyuru
17.08.2017
Açıktan Atama ile Zabıt Kâtibi, Mübaşir ve Teknisyen Unvaları Sözleşmeli Pozisyonlarında İstihdam İlanı
09.08.2017
Uzlaştırmacı Eğitimi Verecek Eğitim Kuruluşları Duyurusu İçin Tıklayınız
09.08.2017
Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınav İlânı.
09.08.2017
Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Unvan Değişikliği Sınav İlânı
09.08.2017
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınav Metinlerine İlişkin Duyuru.
07.08.2017
"Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
07.08.2017
"Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" ile "2017 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarfifesi" 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
02.08.2017
Adalet Dergisi’nin 2017 yılı Eylül ayına ait 59'inci sayısında, hukukî konulara ilişkin çeşitli araştırma, inceleme yazılarının gönderimine ilişkin duyuru
02.08.2017
Bakanlığımız birimlerinin talepleri doğrultusunda satın alınarak Bakanlığımız kütüphanesine yeni alınan yayınlara ilişkin duyuru
31.07.2017
2017 Kore Uluslararası Kadın Fuarında Ödül Alan İstanbul Adliyesi 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Esin ÖNEY NAYİR'in Personel Genel Müdürlüğü'ne Ziyareti
27.07.2017
İcra Kâtipleri Arasından Yapılacak İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Yazılı Sınav İlanı
26.07.2017
“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi Kapsamında 27-28 Temmuz 2017 tarihlerinde İzmir'de yapılacak olan eğitime ilişkin duyuru.
25.07.2017
Türkiye'de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek Projesi kapsamında 22-23 Temmuz tarihlerinde Samsun Arabuluculuk merkezinde Arabuluculuk Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Pratik Uygulamalar eğitimi düzenlenmiştir.
24.07.2017
“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi Kapsamında 22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde Samsun'da yapılacak olan eğitime ilişkin duyuru.
24.07.2017
“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi Kapsamında 01-02 Ağustos 2017 tarihlerinde Kayseri'de yapılacak olan eğitime ilişkin duyuru.
24.07.2017
“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi Kapsamında 04 Ağustos 2017 tarihinde Gaziantep'te yapılacak olan eğitime ilişkin duyuru.
24.07.2017
“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi Kapsamında 08 Ağustos 2017 tarihinde Kocaeli'de yapılacak olan eğitime ilişkin duyuru.
24.07.2017
“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi Kapsamında 11 Ağustos 2017 tarihinde Zonguldak'da yapılacak olan eğitime ilişkin duyuru.
24.07.2017
“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi Kapsamında 09 Ağustos 2017 tarihinde Sakarya'da yapılacak olan eğitime ilişkin duyuru.
24.07.2017
Türkiye'de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek Projesi kapsamında 25-26 Temmuz 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek eğitime ilişkin program ve katılımcı listesi.
20.07.2017
Bakanlığımızca hazırlanan “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 20/07/2017 tarihinde kabul edilmiştir.
19.07.2017
Türkiye'de Hukuk Uyuşmazlıklarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, geliştirilen model ve uygulamaların sürdürülebilirliğini sağlamak için eylem planı hazırlamak amacıyla "Arabuluculuk Hizmetleri Stratejik Yol Haritası Eylem Planı" çalıştayının ikincisi Antalya'da, Adalet Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve arabulucuların katılımıyla gerçekleştirilmektedir.
17.07.2017
Bakanlığımızca hazırlanan “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı” taslağı kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderilmiştir.
17.07.2017
“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi Kapsamında 27-28 Temmuz 2017 tarihlerinde İzmir'de yapılacak olan eğitime ilişkin duyuru
17.07.2017
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün İcra Edilebilirlik Şerhine ilişkin 17/07/2017 Tarihli ve 13418 Sayılı Yazısı
14.07.2017
OHAL Komisyonunun Kurulmasıyla AİHM Binlerce Dosyayı Düşürdü
13.07.2017
Yargı Medya Buluşmalarının İlki Erzurum’da Gerçekleştirildi
12.07.2017
“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi Kapsamında 25-26 Temmuz 2017 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan eğitime ilişkin duyuru.
10.07.2017
Sorunlar hızla çözülmeye devam ediyor. 15 bin uyuşmazlık Arabuluculuk Sistemiyle çözüme kavuştu. Arabuluculuk Daire Başkanlığı istatistikleri sayfamız güncellenmiştir. En güncel istatistikler için tıklayınız
06.07.2017
Polonya Ankara Büyükelçisi Sayın Maciej Lang'ın Bakanlığımızı Ziyareti.
06.07.2017
"Uluslarası Yargı Etiği Sempozyumu" kitabı yayımlanmıştır.
30.06.2017
Uluslararası Hukuk Bülteni'nin Yeni Sayısı Yayınlandı.
23.06.2017
Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
23.06.2017
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 2017 Yılı Yaz Kararnamesi
18.06.2017
Norm Atama Sistemi Sonuçları Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın Butona Basmasıyla Gerçekleşti
18.06.2017
2017 Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin İsteğe Bağlı Naklen Atama Sistemi (NAS) Sonuçları
14.06.2017
Bakanlığımızca hazırlanan “Anayasa Değişikliğine Uyum Amacıyla Yargıya İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 14/06/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir.
12.06.2017
Kanun Hükmünde Kararnameler ile Kamu Görevinden Çıkarılanlara İlişkin AİHM Kararı
09.06.2017
BAKAN BOZDAĞ, KORE CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ.
09.06.2017
Bakanlığımızca hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı görüşe sunulmuştur.
09.06.2017
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisinin Sayın Bakanımızı Ziyareti
08.06.2017
BAKAN BOZDAĞ, AGİT PARLAMENTERLER ASAMBLESİ BAŞKAN VEKİLİ GEORGE TSERETELİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ.
05.06.2017
"Uluslararası Hukuk Klinikleri Sempozyumu" Kitabı Yayımlanmıştır.
01.06.2017
Avukatlık İdari Yargı - Avukatlık Adli Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav ve Mülakatında Başarılı Olan Hâkim Adaylarına İlişkin DUYURU (Açıktan Atama)
30.05.2017
“Disiplin Yönetmeliği Işığında Disiplin İşlemleri” ile “Uzlaştırma İş ve İşlemleri” konulu seminer 25-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilmiştir.
29.05.2017
Bakanlığımızca hazırlanan “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir.
Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Telefon : (0312) 417 77 70

Faks : (0312) 419 33 70

E-Posta

infoisaretadalet.gov.tr

© 2020 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 30490 - Toplam : 91710825 kişi ziyaret etmiştir.