Twitter facebook instagram youtube
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı Stratejik Planı 2015 - 2019

Misyon

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır.

Vizyon

Hak ve özgürlükleri koruyan, adil, güven veren, erişilebilir ve etkin bir adalet sistemi.

 

 

 

PROJELER
SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.